Zgodnie z  wynikająca z litery prawa definicją, konstrukcja hangaru TG Hangars nie jest budynkiem.

Lekkie hangary łukowe oznaczają samonośne, jednoprzestrzenne wiaty stalowe w formie namiotów blaszanych, zmontowanych z przęseł łukowych. Przęsła produkujemy z całkowicie prefabrykowanych, tłoczonych elementów o podwyższonej odporności na korozję a także  wytwarzamy je poza miejscem budowy. Hangary trafiają na miejsce montażu w formie prefabrykowanych kompletnych zestawów. Łuki hangaru montujemy na utwardzonym podłożu, PPS, płytach drogowych czy innej przygotowanej podwalinie.

Hangary łukowe przeznaczone są wyłącznie do ręcznego montażu.

Każdy lekki hangar łukowy systemu TG Hangars tłoczymy na prasach bardzo wytrzymałej blachy (>350MPa). Składamy go z lekkich i łatwych w montażu przęseł łukowych. Każde przęsło łukowe hangaru ma szerokość 0,63 m oraz zawiera panele długości 3,07 m łączone na zakład i skręcane po obwodzie śrubami (dostarczanymi w komplecie z hangarem). Połączenia między pojedynczymi panelami – podczas montażu – mogą być dodatkowo uszczelnione specjalną samowulkanizującą się uszczelką.

Prefabrykowany lekki hangar łukowy systemu TG Hangars - montaż na płaszczyźnie postojowej lotniska.
Lekki hangar łukowy TG Hangars – montaż na płaszczyźnie postojowej lotniska.

Do montażu hangaru łukowego TG Hangars nie potrzebujemy dźwigu ani ciężkiego sprzętu.

Niezależnie od swojej wielkości, żaden hangar łukowy nie wymaga specjalistycznego sprzętu do montażu i możemy montować hangary podczas normalnego funkcjonowania lotniska. Wszystkie prace wykona kilkuosobowa załoga. Dla usprawnienia i przyspieszenia prac montażowych, powszechnie stosowany jest podnośnik nożycowy, choć można tego dokonać z rusztowania.


Poniższy przykład ilustruje sposób i etapy montażu. Na zdjęciach lekki hangar łukowy  o rozpiętości 27m i wysokości 10m na płycie betonowej .

Lekki hangar łukowy TG Hangars montowany bez ciężkiego sprzętu - skręcanie pierwszego łuku
 Przykręcenie konektorów do PPS – ETAP 1
Lekki hangar łukowy TG Hangars montowany bez ciężkiego sprzętu - montaż łuków
 Przygotowanie elementów, początek montażu hangaru – ETAP 2
Lekki hangar łukowy, montaż bez ciężkiego sprzętu - skręcanie kolejnych łuków.
Montaż łuków hangaru – ETAP 3
Lekki hangar łukowy, montaż bramy hangarowej.
Gotowy hangar – ETAP 4

Lekki hangar można zmontowanć praktycznie w każdej lokalizacji 

Małe hangary łukowe do 15m rozpiętości, wznosi jeszcze prościej i szybciej. Przykłady montażu niewielkich obiektów znajdują się na stronie TG Buildings przedstawiającej technologię montażu hal łukowych.