Prefabrykowane, stalowe, samonośne hangary łukowe TG Hangars. Na podstawie wypełnionego formularza wyceny, zawierającego niezbędne dane i lokalizację inwestycji, zostanie przedstawiona indywidualna cena hangaru lotniczego.


Jak kalkulowana jest cena hangaru łukowego TG Hangars?

Podstawę wyceny na każdy prefabrykowany lekki hangar (hala łukowa TG Buildings dla lotnictwa), stanowi cena pojedynczego łuku (przęsła łukowego) o długości 0,63 m. Do ceny łuków dolicza się cenę systemowych ścian szczytowych, wykonanych tak jak łuki z blachy Galvalume, oraz ewentualnych akcesoriów. Suma stanowi całkowity koszt hali.

Lekkie samonośne hangary łukowe (arch prefabricated building) dla General Aviation - cena hangaru zależy od kompletacji elementów.
Lekki hangar łukowy TG Buildings dostarczamy jako komplet elementów do montażu wg. wyboru inwestora.

Aby ograniczyć koszty inwestycyjne, można wykonać samemu ściany szczytowe (frontową / tylną) w technologii tradycyjnej, drewnianej lub stalowej. Zamiast prefabrykowanych pionowych paneli można zastosować walcowaną w Polsce blachę stalową lub płyty warstwowe. Zakończenia łuków (narożniki) umożliwiają montaż każdej pionowej płaszczyzny jako ściany szczytowej – także plandeki).

Istnieje możliwość poznania szacunkowej ceny hangaru prefabrykowanego według własnej, indywidualnej specyfikacji, przez podanie kilku informacji i wypełnienie załączonego formularza.


Zadaj pytanie

    Prywatność danych

    Oświadczamy, że nie gromadzimy podanych w zapytaniu danych. Nie przetwarzamy ich w celach marketingowych. Dane służą wyłącznie sporządzeniu oferty cenowej na prefabrykowany lekki hangar łukowy TG Hangars, według oczekiwanej specyfikacji klienta.  Podanie lokalizacji inwestycji – kodu pocztowego – jest niezbędne dla określenia normatywnego obciążenia hangaru śniegiem – zgodnie z PN-80/B-02010/Az1:2006.

    Żadnych pozyskanych informacji nie przekazujemy osobom trzecim. Wszystkie Państwa dane traktujemy jako poufne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.