Prefabrykowany hangar czyli samonośna hala łukowa dedykowana dla General Aviation i lotnictwa wojskowego jest tak samo klasyfikowana w przepisach.


Poniżej przedstawiamy aspekty prawne lekkich hangarów łukowych w świetle przepisów prawa budowlanego, KŚT i kodeksu cywilnego.

Prawo budowlane (hale łukowe):

Zgodnie z art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2015 poz. 528) lekki hangar TG Hangars, tak jak wszystkie hale łukowe TG Buildings, nie jest budynkiem w rozumieniu przepisów budowlanych. Istotnie, to obiekt budowlany wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Do posadowienia nie wymaga fundamentów i jest sklasyfikowany jako „budowla tymczasowa niezwiązana trwale z gruntem”. Ma to ogromne znaczenie w odniesieniu do warunków zagospodarowania parceli i zgodności budowli z miejscowym planem zagospodarowania. Poniżej opisaliśmy konsekwencje związane z własnością obiektu ruchomego.

Przepisy kodeksu cywilnego (hale łukowe):

Wywodząc z powyższego, hale łukowe i hangary TG Hangars – na kanwie przepisów prawa cywilnego – w myśl art. 46 §1 k.c. nie stanowią nieruchomości. Co to oznacza?

Zasada wyrażona w art. 48 & art. 191 k.c. mówi, iż to co jest związane trwale z gruntem, jest własnością właściciela gruntu. Czyli budując hangar tradycyjny, który do posadowienia wymaga fundamentów zagłębionych w gruncie, inwestor realizuje inwestycję w obcym środku trwałym. Wtedy prawo własności jego hangaru należy do właściciela lotniska (gruntu). Lekki hangar łukowy TG Hangars nie jest budynkiem. Nie wymaga fundamentów. Można go postawić nawet na leżących na gruncie płytach drogowych. Oznacza to, że stawiając hangar na dzierżawionym gruncie lotniska, oddzielamy własność hangaru jest od własności terenu. Hangar lotniczy przez cały czas należy do inwestora i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Gospodarka środkami trwałymi:

Klasyfikacja Środków Trwałych umieszcza lekkie hangary lotnicze TG Hangars, tak jak wszystkie hale łukowe TG Buildings  w grupie 8 rodzaju 806 KŚT. Amortyzujemy je stawką 10% rocznie.


Niniejsze rozważania dowodzą, że wszystkie hale łukowe TG Buildings (i hangary TG Hangars) klasyfikujemy w przepisach budowlanych, tak samo jak zabudowa kontenerowa, kioski, kontenery, budki, itp.. . Nietrwale związany z gruntem prefabrykowany hangar łukowy, możemy zmontować na kanwie zgłoszenia obiektu tymczasowego, przewidzianego do późniejszego przeniesienia w inne miejsce. Przed upływem 180 dni na każdy hangar łukowy postawiony na zgłoszenie, można wystąpić w wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.


Projekt hangaru łukowego

Standardowy projekt konstrukcyjny jest w cenie każdego hangaru. Jako indywidualny serwis, na życzenie klienta, zapewniamy kompletną dokumentację budowlaną, potrzebną do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę, czy zgłoszeniem obiektu tymczasowego.

Hale łukowe - lekki hangar łukowy TG Hangars ma projekt konstrukcyjny wliczony w cenę.
Standardowy projekt konstrukcyjny hangaru w cenie.