Typy lekkich hangarów

Dzięki 25 letniej gwarancji na korozję i pełnej mobilności (związanej z łatwością montażu i demontażu), lekki hangar łukowy systemu TG Hangars jest praktycznie niezniszczalną budowlą, którą dowolnie można przenosić pomiędzy różnymi lokalizacjami.

Hangar łukowy typu K to samonośna, prefabrykowane hala o przekroju pełnego łuku. Wywodzi się bezpośrednio od protoplasty wszystkich systemów hal łukowych „Quonset Hut”.


Lekki hangar łukowy TG Hangars typ K a hale tradycyjne.

Lekki hangar łukowy TG Hangars typu K.


Typ „K” hangarów ma rozpiętość do 30 m*.

* W polskich warunkach obciążenia śniegiem szerokości powyżej 27 m możliwe są dla lokalizacji w I i II strefie (PN-80/B-02010/Az1:2006).

Lekkie hangary łukowe są najbardziej ekonomicznymi hangarami i mają największą rozpiętość. Są szeroko stosowane w lotnictwie cywilnym, wojskowym i  General Aviation. 


Hangar łukowy typu C to samonośna hala łukowa o prostych ścianach i łukowym dachu.

Lekki hangar łukowy TG Hangars typ C a hale tradycyjne.

Lekki hangar łukowy TG Hangars typu C.

Typ „C” to hangary z pionowymi prostymi ścianami i łukowym dachu, o rozpiętości do 15 m.

Niewielkie hangary dla indywidualnych inwestorów, nadające się na pojedyncze statki powietrzne: awionetki, czy helikoptery. Dzięki przekrojowi litery C o prostych pionowych ścianach, hangary te stanowią uniwersalne budowle, które można wykorzystać różnoraki sposób.

 Hangary łukowe TG Hangars mogą być wyprodukowanym w wersji kolorowej

Standardowo, kolorem blachy Galvaume jest kolor gołębioszary. Opcjonalnie łuki, ściany szczytowe i zakończenia łuków (narożniki pomiędzy pionową ścianą a łukiem hali) są dostępne w kolorach. Karta kolorów hangarów znajduje się tutaj.