Montaż hangaru

Zgodnie z  wynikająca z litery prawa definicją, żaden hangar łukowy systemu TG Hangars nie jest budynkiem.

Są to samonośne, jednoprzestrzenne wiaty stalowe w formie namiotów blaszanych, zmontowanych z przęseł łukowych. Przęsła wykonane są z całkowicie prefabrykowanych, tłoczonych elementów o podwyższonej odporności na korozję i produkuje się je poza miejscem budowy. Montaż łuków odbywa się na przygotowanej podwalinie.

Hangary łukowe przeznaczone są wyłącznie do ręcznego montażu.

Każdy lekki hangar łukowy systemu TG Hangars wytłoczony jest z bardzo wytrzymałej blachy (>350MPa). Składa się on z jednolitych lekkich i łatwych w montażu przęseł łukowych. Przęsło łukowe hangaru ma szerokość 0,6 m i zawiera panele długości 3,0 m łączone na zakład i skręcane po obwodzie śrubami, dostarczanymi w komplecie z hangarem. Połączenia między pojedynczymi panelami – podczas montażu – mogą być dodatkowo uszczelnione specjalną samowulkanizującą się uszczelką.

Prefabrykowany lekki hangar łukowy systemu TG Hangars - montaż na płaszczyźnie postojowej lotniska.

Lekki hangar łukowy TG Hangars – montaż na płaszczyźnie postojowej lotniska.

Hangary łukowe TG Hangars nie wymaga do montażu dźwigu ani ciężkiego sprzętu.

Niezależnie od swojej wielkości, żaden hangar łukowy nie wymaga specjalistycznego sprzętu do montażu. Wszystkie prace wykona kilkuosobowa załoga. Dla usprawnienia i przyspieszenia prac montażowych, powszechnie stosowany jest podnośnik nożycowy, choć można tego dokonać z rusztowania.

Poniższy przykład ilustruje sposób i etapy montażu. Na zdjęciach lekki hangar łukowy  o rozpiętości 27m i wysokości 10m na płycie betonowej .

Lekki hangar łukowy TG Hangars montowany bez ciężkiego sprzętu - skręcanie pierwszego łuku

ETAP 1

Lekki hangar łukowy TG Hangars montowany bez ciężkiego sprzętu - montaż łuków

ETAP 2

Lekki hangar łukowy, montaż bez ciężkiego sprzętu - skręcanie kolejnych łuków.

ETAP 3

Lekki hangar łukowy, montaż bramy hangarowej.

ETAP 4

Mały hangar może być zmontowany praktycznie w każdej lokalizacji 

Małe hangary łukowe mogą być wznoszone jeszcze prościej i szybciej. Przykłady montażu niewielkich obiektów znajdują się na stronie TG Buildings przedstawiającej hale łukowe podczas montażu.